เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2557
     
 
 
 
 
       
 
 
โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม ฟรี!! อาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การปลูกกล้วยไม้ การเลี้ยงปลานิล การผลิตไบโอดีเซล และการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นต้น อ่านต่อ...  
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
รับสมัคร 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป หรือโทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205
อ่านต่อ...  
อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ
เพิ่มพูนรายได้ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร....(ฟรี) อาทิ
- การควบคุมพืชด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า - การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
- หลักสูตรการจัดสวนไม้ผลไม้ยืนต้น การจัดวางแผนผังแปลงผลไม้
- การขยายพันธุ์พืช (การตอนกิ่ง การต่อกิ่ง การติดตา การปักชำ และการเพาะเมล็ด)
- การผลิตเห็ดถุงเพื่อการค้า (เห็ดนางรม นางฟ้า หูหนู เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดขอนขาว)
- การปลูกผักไม่ใช้ดิน - การผลิตพืชไร่นาสวนผสม เป็นต้น
อ่านต่อ...  
กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
อ่านต่อ...  
กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..
อ่านต่อ...  
อุทยานพฤกษา/เทียนญี่ปุ่น…ดอกบานชุ่มฤดี งามดั่งคลี่กิโมโน อ่านต่อ...  
ปลูกข้าวแบบง่ายสไตล์ชาวนาวันหยุด-เทคนิคทำสวนมะนาวนอกฤดู-เทคนิคการแปรรูปเห็ด อ่านต่อ...  
เชิญชมงาน Organic and Natural Expo 2014 วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ...  
เกาะข่าวเกษตร วันที่ 21 กรกฎาคม 2557 อ่านต่อ..  
'ถั่วเวลเวท' พืชเศรษฐกิจตัวใหม่...สมุนไพรเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
เกษตรทั่วไทย...(21 ก.ค. 57)
อ่านต่อ...  
สุ่มตรวจปัจจัยการผลิต... นำร่องกรุงเทพฯ-ปริมณฑล - บอกกล่าวเล่าขาน อ่านต่อ...  
ปลูกป่าได้มากกว่าป่าที่ปลูก - ทิศทางเกษตร...( 19 ก.ค. 57) อ่านต่อ...  
ส่งเสริมอาชีพผลิตดอกไม้จากเกล็ดปลา - เกษตรทั่วไทย...(18 ก.ค. 57) อ่านต่อ...  
'ชุดตรวจสอบอินทรียวัตถุในดิน' ปรับสภาพดิน ให้ปุ๋ยตามพืชต้องการ...
เกษตรทั่วไทย...(15 ก.ค. 57)
อ่านต่อ...  
เมื่อพริกสดราคาตก...กับวิธีการแก้ปัญหา - บอกกล่าวเล่าขาน อ่านต่อ...  
สศก.แนะเกษตรกรปลูกมันฝรั่งชี้ผลผลิตยังขาด-ต้องการอีกมาก อ่านต่อ...  
    (อ่านข่าวย้อนหลัง)  
 
บทความจากสื่อต่างๆ
     
บทความจากนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร
คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช้
แต่เคมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือ?
อ่านต่อ...  
การผลิตมะนาวนอกฤดู อ่านต่อ...
การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics อ่านต่อ...  
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก อ่านต่อ...
การปลูกผักพืชสวนครัว อ่านต่อ...  
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน อ่านต่อ...
ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท อ่านต่อ...  
การปลูกผักหลังน้ำลด อ่านต่อ...
ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบ
ชีววิถีเกษตรธรรมชาติ
อ่านต่อ...  
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์ อ่านต่อ...
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านยางยวน
อ่านต่อ...  
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ อ่านต่อ...
อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก อ่านต่อ...  
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา อ่านต่อ...

การเกษตรและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC

อ่านต่อ...  
เกษตรที่ดีเหมาะสมพืชสมุนไพร อ่านต่อ...
          (อ่านบทความทั้งหมด)
             
การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ คลิกชม...   น้ำหมักชีวภาพ
-ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คลิกชม...
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด คลิกชม...   โจน จันใด ปราชญ์เดินดิน คลิกชม...
การทำนาข้าวแบบ...เกษตรอินทรีย์ คลิกชม...   หอมแผ่นดิน ตอน ปฏิทินชาวนา คลิกชม...
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา คลิกชม...   การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา (สด)
-สำนักงานเกษตร จ.ขอนแก่น
คลิกชม...
ธุรกิจติดดาว เลี้ยงมดแดงเพื่อการค้า คลิกชม...   ธุรกิจติดดาว นวัตกรรมอาหารจิ้งหรีด คลิกชม...
(ชมคลิปการเกษตรน่ารู้ทั้งหมด)