เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2557
     
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม 2558 ฟรี!! อาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู
น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ การจัดสวนในภาชนะ การผลิตไบโอดีเซล การจัดดอกไม้
ในงานพิธี เทคโนปุ๋ยสั่งตัด(เพื่อลดต้นทุน)และการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นต้น
อ่านต่อ...  
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205
อ่านต่อ...  
อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ
เพิ่มพูนรายได้ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร....(ฟรี) อาทิ
- การควบคุมพืชด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า - การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
- หลักสูตรการจัดสวนไม้ผลไม้ยืนต้น การจัดวางแผนผังแปลงผลไม้
- การขยายพันธุ์พืช (การตอนกิ่ง การต่อกิ่ง การติดตา การปักชำ และการเพาะเมล็ด)
- การผลิตเห็ดถุงเพื่อการค้า (เห็ดนางรม นางฟ้า หูหนู เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดขอนขาว)
- การปลูกผักไม่ใช้ดิน - การผลิตพืชไร่นาสวนผสม เป็นต้น
อ่านต่อ...  
แจกฟรี! ต้นมัลเบอรี่ กรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน เพื่อปลูกถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ...  
กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
อ่านต่อ...  
กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..
อ่านต่อ...  
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ "พันธุ์ชัยนาท 86-1" อ่านต่อ...  
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวทุเรียนพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ "ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 4,5,6" อ่านต่อ...  
เทคโนฯ เกษตร/ศูนย์เรียนรู้บ้านแสงเทียน ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เมืองน่าน อ่านต่อ...  
กระทรวงเกษตรฯ วางแผนส่งออกกล้วยไม้ปี'58 อ่านต่อ...  
รายงานพิเศษ/ชาวบ้านหนองสิม มหาสารคาม ปลูกขมิ้นชัน สร้างรายได้เสริม อ่านต่อ...  
รายงานพิเศษสมุนไพรเรื่องใกล้ตัว อ่านต่อ...  
เทคนิคการปลูกพริก เชิงพาณิชย์//บันทึกไว้เป็นเกียรติ อ่านต่อ...  
สวนภูผาลัม กับ การปลูกอินทผาลัมสมัยใหม่ อ่านต่อ...  
โรคตายพรายของกล้วย และปุ๋ยจากมูลสัตว์กับต้นไม้ อ่านต่อ...  
ปลูกมะนาวในกระถาง อยู่ได้นาน 5 ปี อ่านต่อ...  
การใช้สารเคมี ขณะต้นไม้ออกดอกไได้หรือไม่ ปลูกมะนาว
ในวงบ่อซีเมนต์ ต้องเปลี่ยนดินหรือไม่
อ่านต่อ...  
งานเกษตรกำแพงแสน 2557 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2557 อ่านต่อ...  
เกษตรบุรีรัมย์โอด!โดนกดราคาข้าว จี้รัฐเร่งจ่ายไร่ละพัน อ่านต่อ...  
กรมปศุสัตว์แจง10วันคุมอยู่หมัด โรคคอบวมพร่าชีวิตควายเชียงราย อ่านต่อ...  
จัดประชุมนานาชาติแมลงศัตรูพืช กรมวิชาการขยับสร้างเครือข่าย...(11 พ.ย. 57) อ่านต่อ...  
เกษตรฯจี้ปล่อยสินเชื่อให้สหกรณ์ เร่งปรับปรุงโรงงานแปรรูปยาง อ่านต่อ...  
เกษตรฯเตือนใช้สารโพแทสเซียมฯ แนะเร่งลำไยนอกฤดูพอประมาณ...(10 พ.ย. 57) อ่านต่อ...  
คนจนเฮรอรับที่ดิน รบ.เตรียมแจก7แสนไร่...(8 พ.ย.57) อ่านต่อ...  
รายงานพิเศษ : เวียดนามประกาศรับจดทะเบียน เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน อ่านต่อ...  
เปิดตลาดเกษตรกร4จว.ตะวันออก ช่วยระบายสินค้า-ส่งตรงถึงผู้บริโภค...(7 พ.ย.57) อ่านต่อ...  
ทำมาหากิน : ต่อยอดรายได้ 'เห็ดนางฟ้า' ผุดโรงสีข้าวชาว 'บ่อพยอม' : โดย...ธานี กุลแพรย์ อ่านต่อ...  
ทำมาหากิน : ผลิตสมุนไพร 'ชาชงพร้อมดื่ม' เพื่อสุขภาพมุ่งขายจีน-เกาหลี :
โดย...ศุภชัย วิเศษสรรค์
อ่านต่อ...  
“มันฝรั่ง” อนาคตดี ในตลาด AEC ...(4 พ.ย.57) อ่านต่อ...  
    (อ่านข่าวย้อนหลัง)  
 
บทความจากสื่อต่างๆ
     
บทความจากนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร
คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช้
แต่เคมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือ?
อ่านต่อ...  
การผลิตมะนาวนอกฤดู อ่านต่อ...
การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics อ่านต่อ...  
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก อ่านต่อ...
การปลูกผักพืชสวนครัว อ่านต่อ...  
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน อ่านต่อ...
ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท อ่านต่อ...  
การปลูกผักหลังน้ำลด อ่านต่อ...
ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบ
ชีววิถีเกษตรธรรมชาติ
อ่านต่อ...  
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์ อ่านต่อ...
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านยางยวน
อ่านต่อ...  
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ อ่านต่อ...
อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก อ่านต่อ...  
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา อ่านต่อ...

การเกษตรและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC

อ่านต่อ...  
เกษตรที่ดีเหมาะสมพืชสมุนไพร อ่านต่อ...
          (อ่านบทความทั้งหมด)
             
การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ คลิกชม...   น้ำหมักชีวภาพ
-ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คลิกชม...
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด คลิกชม...   โจน จันใด ปราชญ์เดินดิน คลิกชม...
การทำนาข้าวแบบ...เกษตรอินทรีย์ คลิกชม...   หอมแผ่นดิน ตอน ปฏิทินชาวนา คลิกชม...
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา คลิกชม...   การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา (สด)
-สำนักงานเกษตร จ.ขอนแก่น
คลิกชม...
ธุรกิจติดดาว เลี้ยงมดแดงเพื่อการค้า คลิกชม...   ธุรกิจติดดาว นวัตกรรมอาหารจิ้งหรีด คลิกชม...
(ชมคลิปการเกษตรน่ารู้ทั้งหมด)