เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  อบรมฟรี...ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วม "โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบลาโดม)
ประจำปี 2559 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
   
  เปิดอบรม 2559 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  อบรมฟรี...พร้อมแจกกล้าไม้ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม!!...      
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมเกษตรกร ปี 2559 ได้แก่
1.หลักสูตร “การปลูกมะละกอปลักไม้ลายเพื่อการค้า”
2.หลักสูตร “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีเพื่อการค้า”
3.หลักสูตร “การปลูกพืชผักพันธุ์ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
ติดต่อสอบถาม โทร. 035-437705 ต่อ 217 , 061-386-8815
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  อบรมฟรี...การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน ณ ฟาร์เห็ดเพชรพิจิตร โทร.089-850-5103    
  แจกความสดชื่น! พาชม "สวนผักบ้านคุณตา" เกษตรพึ่งพาตนเองในเมือง สุขุมวิท 62 โทร.02-279-5118, 095-0672728    
  ปลูก กล้วยหอมทอง ผลใหญ่ ขายดี ตลอดทั้งปี:กล้วยหอมทองสระบุรี    
  รู้จัก มะนาวพิจิตร1 (มะนาวแป้นพิจิตร1) สายพันธุ์แท้-กรมวิชาการเกษตร    
  กรมหม่อนไหมเปิดผลงานคิดค้น พันธุ์หม่อนต้านโรคราสนิม (หม่อนพันธุ์ SRCM 9105-46)
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมหม่อนไหม โทรศัพท์ 0-2558-7924 -6 ต่อ 401-405, 408
   
  เกษตรฯรุกสางปัญหาประมง IUU วางระบบตรวจสอบย้อนกลับอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัตว์น้ำนำเข้า...(10 ก.พ.59)    
  สศท.10 ส่งทีมเจาะข้อมูลผลิต เพิ่มศักยภาพแข่งขันสับปะรด...(10 ก.พ.59)    
  กษ.ไฟเขียวร่างแผนพัฒนาเกษตร จ่อพิจารณานำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง...(9 ก.พ.59)    
  รายงานพิเศษ : เปิดตัว‘เศรษฐกิจการเกษตรอาสา’ เสริมแนวรุกศูนย์เรียนรู้ของกระทรวงเกษตรฯ 882 ศูนย์...(9 ก.พ.59)    
  รายงานพิเศษ : พัฒนาโปรแกรมวัดความยาวสัตว์น้ำ ‘Smart Fish Smart Kits’...(8 ก.พ.59)    
  สวพ.4 หนุนปลูกพืชน้ำน้อย ช่วยอีสานล่างฝ่าวิกฤติแล้ง...(8 ก.พ.59)    
       
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง