เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2557
     
 
 
 
 
       
 
 
โครงการลูกพระดาบสฯ เปิดอบรม 2558 ฟรี!! อาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู
น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ การจัดสวนในภาชนะ การผลิตไบโอดีเซล การจัดดอกไม้
ในงานพิธี เทคโนปุ๋ยสั่งตัด(เพื่อลดต้นทุน)และการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน เป็นต้น
อ่านต่อ...  
โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.
โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205
อ่านต่อ...  
อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ
เพิ่มพูนรายได้ ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
หลักสูตรการฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร....(ฟรี) อาทิ
- การควบคุมพืชด้วยการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และการใช้เชื้อราบิวเวอร์เรีย
- การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า - การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
- หลักสูตรการจัดสวนไม้ผลไม้ยืนต้น การจัดวางแผนผังแปลงผลไม้
- การขยายพันธุ์พืช (การตอนกิ่ง การต่อกิ่ง การติดตา การปักชำ และการเพาะเมล็ด)
- การผลิตเห็ดถุงเพื่อการค้า (เห็ดนางรม นางฟ้า หูหนู เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดขอนขาว)
- การปลูกผักไม่ใช้ดิน - การผลิตพืชไร่นาสวนผสม เป็นต้น
อ่านต่อ...  
แจกฟรี! ต้นมัลเบอรี่ กรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน เพื่อปลูกถวาย
แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ...  
กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร
อ่านต่อ...  
กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้
ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..
อ่านต่อ...  
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ "พันธุ์ชัยนาท 86-1" อ่านต่อ...  
กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวทุเรียนพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ "ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 4,5,6" อ่านต่อ...  
เทคโนฯ เกษตร/ศูนย์เรียนรู้บ้านแสงเทียน ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ เมืองน่าน อ่านต่อ...  
กระทรวงเกษตรฯ วางแผนส่งออกกล้วยไม้ปี'58 อ่านต่อ...  
'เกษตรฯ'จ่อเสนอแผนปรับอาชีพ ทุ่มแสนล.อุ้มชาวนา-สวนยาง...(6 ต.ค.57) อ่านต่อ...  
รายงานพิเศษ : ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์“สุพรรณบุรี” เน้นเกษตรกรในพื้นที่
มีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน
อ่านต่อ...  
เร่งเพิ่มศักยภาพ5ด่านตรวจพืช ส่งเสริมการค้าตะเข็บชายแดนรับเออีซี...(6 ต.ค. 57) อ่านต่อ...  
ปศุสัตว์คว้า7รางวัล พัฒนาระบบทำงาน จากสำนักงานกพร. อ่านต่อ...  
สศก.แจงผลประเมินอบรมโคเนื้อ เสริมความรู้เกษตรกร-ขายได้ราคา...(3 ต.ค. 57) อ่านต่อ...  
เลาะรั้วเกษตร : ผิดหวังซ้ำซาก...(3 ต.ค 57) อ่านต่อ...  
นำร่องจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ - เกษตรทั่วไทย...( 2 ต.ค. 57) อ่านต่อ...  
ครม.นำงบค้างปี ?57-?58 กว่า 3 แสนลบ. กระตุ้นเศรษฐกิจ ชาวนาเฮ!
ได้อุดหนุนไร่ละ 1 พัน!...(1 ต.ค 57)
อ่านต่อ...  
โครงการร้านค้าจากเกษตรกรไทย...(1 ต.ค.57) อ่านต่อ...  
    (อ่านข่าวย้อนหลัง)  
 
บทความจากสื่อต่างๆ
     
บทความจากนักวิชาการกรมส่งเสริมการเกษตร
คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช้
แต่เคมีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหรือ?
อ่านต่อ...  
การผลิตมะนาวนอกฤดู อ่านต่อ...
การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics อ่านต่อ...  
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก อ่านต่อ...
การปลูกผักพืชสวนครัว อ่านต่อ...  
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน อ่านต่อ...
ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท อ่านต่อ...  
การปลูกผักหลังน้ำลด อ่านต่อ...
ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบ
ชีววิถีเกษตรธรรมชาติ
อ่านต่อ...  
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์ อ่านต่อ...
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
บ้านยางยวน
อ่านต่อ...  
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ อ่านต่อ...
อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก อ่านต่อ...  
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา อ่านต่อ...

การเกษตรและวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC

อ่านต่อ...  
เกษตรที่ดีเหมาะสมพืชสมุนไพร อ่านต่อ...
          (อ่านบทความทั้งหมด)
             
การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์ คลิกชม...   น้ำหมักชีวภาพ
-ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คลิกชม...
หอมแผ่นดิน ตอน ทางเลือก ทางรอด คลิกชม...   โจน จันใด ปราชญ์เดินดิน คลิกชม...
การทำนาข้าวแบบ...เกษตรอินทรีย์ คลิกชม...   หอมแผ่นดิน ตอน ปฏิทินชาวนา คลิกชม...
ชีวภัณฑ์ไตรโคเดอร์มา คลิกชม...   การผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา (สด)
-สำนักงานเกษตร จ.ขอนแก่น
คลิกชม...
ธุรกิจติดดาว เลี้ยงมดแดงเพื่อการค้า คลิกชม...   ธุรกิจติดดาว นวัตกรรมอาหารจิ้งหรีด คลิกชม...
(ชมคลิปการเกษตรน่ารู้ทั้งหมด)