เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  เปิดอบรม 2558 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  โรงเรียนวัดเชิงเลน นครปฐมสอนเกษตรกลางสวนพ่วงธรรมชาติ สนใจศึกษาดูงาน โทร.089-704-5268    
  อบรมหลักสูตร"ความสำคัญและความยั่งยืนของยางพารา:ผลิตภัณฑ์และงานวิจัยรวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC"
วันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
  อบรม “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ทางอุตสาหกรรม " (26-29 ต.ค.58 )    
  " ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด " เครื่องเทศเงินล้าน... (19 ก.ค.58)    
  โรงเพาะเห็ดไฮเทค โกยรายได้ดี เห็ดงอกงามไม่ต้องแคร์ฟ้าฝน สอบถาม ม.เทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรเพาะเห็ดเงินล้าน โทร.02-988-3655 ต่อ 1105-7
   
  ก.เกษตรผนึกอปท.เดินหน้าลุย ปั้น 'ช่างเกษตร' ประจำหมู่บ้าน : DOAE    
  “ชุดตรวจสอบไวรัสกล้วยไม้สำเร็จรูป” ประสิทธิภาพเจ๋ง! ...ฝีมือ กรมวิชาการเกษตร ...
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-940-6371, 02-579-4857
   
  อุปกรณ์ให้ปุ๋ยระบบน้ำแบบประหยัดลดต้นทุน สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตร โทร.02-579-8519    
  อบรม การผลิตและแปรรูปน้ำมะขามพร้อมปรุง ...(28 ก.ค.58 )    
  อบรม การผลิตและแปรรูปผลไม้แช่อิ่ม อบแห้ง ตามฤดูกาล... ( 24 ก.ค.58 )    
  “ประยุทธ์” เผยเขตเศรษฐกิจพิเศษคืบหน้า หวังเจริญทุกจังหวัด ย้ำเดินตามโรดแมปเลิกถามยื้ออำนาจ
(โครงการศึกษาดูงานเพื่อการสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตร)
   
  มันสำปะหลัง พันธุ์ใหม่ “พิรุณ 2” หัวกินอร่อยกว่าพันธุ์ห้านาที เนื้อสัมผัสนุ่ม ไร้เสี้ยน
(ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา)
   
  มาทำปุ๋ยหมัก อย่างง่ายๆ ไว้ใช้เอง    
  แหล่งศึกษาดูงาน เผยเคล็ดลับ"ปลูกข้าวให้เก่ง"ของชาวนาต้นแบบ    
  ผักอินทรีย์ หาได้ที่ไหน    
  จัดงาน‘ภูมิปัญญาไทยเกษตร’ นำเสนอเทคนิคการปลูกและดูแลรักษาไผ่สร้างรายได้ อาทิ เทคนิคการแปรรูปและการตลาด
โซลาร์เซลล์สำหรับสูบน้ำและผลิตไฟฟ้า เตรียมรับปัญหาสภาวะฝนแล้ง เป็นต้น ...(1 ก.ค.58 )
   
  รายงานพิเศษ : หนุนสหกรณ์แม่สอดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว เชื่อมโยงตลาดซื้อขายข้าวโพด...(1 ก.ค.58 )    
  พณ. หนุนเกษตรกร ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ป้อนตลาดคนรักสุขภาพ...(1 ก.ค.58 )    
  เห็นชอบ "ร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย" ให้โอกาสเอสเอ็มอีฟื้นฟูกิจการ...(1 ก.ค.58 )    
       
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง