เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2559
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 
       
     
       
 
       
 
  เปิดอบรม 2559 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  อบรมฟรี...พร้อมแจกกล้าไม้ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม!!...      
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมเกษตรกร ปี 2559 ได้แก่
1.หลักสูตร “การปลูกมะละกอปลักไม้ลายเพื่อการค้า” วันที่ 11 มกราคม 2559
2.หลักสูตร “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีเพื่อการค้า” วันที่ 16 มกราคม - 20 เมษายน 2559
3.หลักสูตร “การปลูกพืชผักพันธุ์ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2559
ติดต่อสอบถาม โทร. 035-437705 ต่อ 217 , 061-386-8815
   
  ลิ้นจี่นครพนม 1 (เปลือกบาง เนื้อสีขาว รสหวาน หอม อร่อย) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม
โทร.(042) 532-586 หรือ โทร.(081) 965-2954
   
  มะขามป้อมยักษ์ สมุนไพรยอดฮิต คุณพรหมลิขิต ไวปรีชี จังหวัดลพบุรี โทร.086-121-6869    
  ลุยออกแบบสถานีสูบ - ระบบส่งน้ำ แก้ปัญหาผลกระทบเขื่อนอุบลรัตน์...(19 เม.ย. 59)    
  การใช้ควันไฟกำจัดไรแดงในสวนไม้ผล : เฉลิม โพธิ์สุข จ.จันทบุรี    
  แจงสี่เบี้ย : กรมวิชาการเกษตรแนะเกษตรกรยโสธรเลือกใช้มันสำปะหลังพันธุ์ดี ‘แป้งดี-ผลผลิตสูง’
ตามตลาดต้องการ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร จังหวัดยโสธร โทร.0-4575-6816 ...(19 เม.ย. 59)
   
  กระถิน และทางปาล์มน้ำมัน วัสดุปลูกกล้วยไม้ทดแทนกาบมะพร้าว ...(18 เม.ย. 59)    
  รวมไร่สับปะรดสู่ 'แปลงใหญ่' ยกระดับภาคเกษตรที่บ้านคา : อาหมัด เบ็ญอาหวัง ...(18 เม.ย. 59)    
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561- 4292 - 3..    
  อบรมฟรี...การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน ณ ฟาร์เห็ดเพชรพิจิตร โทร.089-850-5103
  แจกความสดชื่น! พาชม "สวนผักบ้านคุณตา" เกษตรพึ่งพาตนเองในเมือง สุขุมวิท 62 โทร.02-279-5118, 095-0672728
  การประชุมวิชาการ หม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 (10 - 14 ส.ค.59)
  เปิดตัวอ้อย 2 พันธุ์ใหม่ "อู่ทอง 14" "อู่ทอง 15" ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุพรรณบุรี
โทร.0-35551-543 , 0-3555-1433 ,0-3556-4863
       
 
       
     
               
               
               
 
 
     
   
             
                   
  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การถนอมอาหารจากผักและผลไม้ การเพาะเห็ดเบื้องต้น    
                   
             
                   
  คู่มือการผลิตไม้ผลนอกฤดู การปลูกมันฝรั่ง มหัศจรรย์แห่งมังคุดไทย    
                   
             
                   
  ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ยืนต้น การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
             
                   
  สมุนไพร เครื่องเทศ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การขยายพันธุ์พืช    
                   
             
                   
  ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ สมุนไพรประจำบ้าน ชีวิตที่พอเพียง    
                   
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC