เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  เปิดอบรม 2558 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  อบรมฟรี!...10 หลักสูตรด้านการเกษตร กทม. 2558 สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมกองส่งเสริมอาชีพ
ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การปลูกกล้วยไม้
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์พืช การปลูกมะนาวในภาชนะ การปลูกผักปลอดสารพิษ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกหน้าวัว และ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ...โทร.02-247-9499
   
  อบรมหลักสูตร"ความสำคัญและความยั่งยืนของยางพารา:ผลิตภัณฑ์และงานวิจัยรวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC"
วันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ปราจีนบุรี ( 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 58 )    
  ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ (TIOFE 2015) วันที่ 2-5 มิ.ย.58    
  รัฐบาลจัดขายผักผลไม้ข้างทำเนียบฯ ต่อด้วยไม้ดอก-ปลาสวยงาม วันที่ 6 - 31 พ.ค. นี้
ต่อด้วยเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงาม วันที่ 5 - 28 มิ.ย. ริมคลองผดุงกรุงเกษม
   
  อบรม “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์ทางอุตสาหกรรม " (26-29 ต.ค.58 )    
  " ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด " เครื่องเทศเงินล้าน (19 ก.ค.58)    
  อบรมเทคนิคผลิตมะนาวนอกฤดู-ผลิตใบมะกรูดเชิงการค้า ( 20-21 มิ.ย.58)    
  สัมมนา "การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง/กุ้งเครฟิช เชิงการค้า" ( 19 มิ.ย. 58 )    
  เปิดตลาดดอกไม้-ปลาสวยงามริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 5-28 มิถุนายนนี้    
  เตรียมเปิดเวทีวิชาการประมงปี’58 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2558 ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมประมง...(28 พ.ค.58)
   
  กรมการข้าวได้กำหนดจัดงาน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2558"
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณกรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
  รายงานพิเศษ :‘วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ’ประจำปี’58 โชว์พัฒนาการข้าวไทย พร้อมอบรมอาชีพเพิ่มมูลค่าข้าว...(29 พ.ค. 2558)    
  ไทยถกร่วมมือ‘ฟิจิ’ สกัดประมงผิดกม. แลกเปลี่ยนวิชาการ...(29 พ.ค. 2558)    
  ‘จันทบุรี’สานเมืองเกษตรสีเขียว เน้นคุณภาพ-เกษตรกรแห่ตอบรับเข้าร่วม...(29 พ.ค. 2558)    
  เร่งเครื่องยุทธศาสตร์‘TOP 5-TOP 7’...(29 พ.ค. 2558)    
  โชว์ 11 งานวิจัยเกษตรดีเด่น ช่วยพัฒนาพันธุ์พืช-เทคโนโลยีผลิต...(28 พ.ค.58)    
  แจงสี่เบี้ย : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพผู้เลี้ยงปลากระพง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ...(28 พ.ค.58)    
  รายงานพิเศษ : ‘กุ้งก้ามแดง’สัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ในนา อาชีพพลิกฟื้นฐานะของชาวนาไทย...(27 พ.ค. 2558)    
  หน่วยงานยางขยับ รวมกลุ่มตั้งการยางแห่งประเทศไทย ‘กยท.’ สร้างเอกภาพทำงาน...(27 พ.ค. 2558)    
  คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)เดินหน้าสางปัญหาปาล์มทั้งระบบ...(27 พ.ค. 2558)    
  สวนผลไม้ตะวันออกฮิตสารเร่งพด. ‘หมอดิน’ย้ำช่วยลดต้นทุน-ฟื้นสภาพดินเสื่อม ...(27 พ.ค. 2558)    
  ปัญหาเกษตรที่นี่มีคำตอบ : ทุเรียนกับการปรับปรุงบำรุงดิน...(26 พ.ค. 2558)    
  ปั้มแผนเพิ่มกระบือไทย4.5หมื่นตัว หวั่นสูญพันธุ์คาด 5 ปี เหลือ 6 แสนตัว    
  รายงานพิเศษ : สภาพความเป็นกรด-ด่างของดินนั้นสามารถตรวจสอบได้
(ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างภาคสนาม)....(25 พ.ค.58)
   
       
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง