เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  เปิดอบรม 2559 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  อบรมฟรี...พร้อมแจกกล้าไม้ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม!!...      
    ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดฝึกอบรมเกษตรกร ปี 2559 ได้แก่
1.หลักสูตร “การปลูกมะละกอปลักไม้ลายเพื่อการค้า”
2.หลักสูตร “การปลูกหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดีเพื่อการค้า”
3.หลักสูตร “การปลูกพืชผักพันธุ์ดีตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
ติดต่อสอบถาม โทร. 035-437705 ต่อ 217 , 061-386-8815
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2558    
  ขอเชิญ...ฝึกอบรมอาชีพการเกษตร งานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2558 ได้แก่ การปลูกชวนชมเพื่อการค้า การปลูกมะม่วงนอกฤดู การปลูกมะนาวเพื่อการค้า การปลูกมะกรูดตัดใบเพื่อการค้า ฯลฯ สำรองที่นั่ง..สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน โทร.086-274-0172 (คุณนิสา) หรือ 034-281650-1.....    
  อบรมฟรี!!!...ศูนย์อบรมสวนเกษตรดาดฟ้า หลักสี่ สนใจติดต่อสำนักงานเขตหลักสี่ โทร. 02-576-1393    
  สัมมนาฟรี!!!.. วิถีเกษตรของคนเมือง "ปลูกผัก ปลูกความสุข ของคนเมือง" ...(23 ธ.ค.58)    
  อบรมฟรี...การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน ณ ฟาร์เห็ดเพชรพิจิตร โทร.089-850-5103    
  ปลูก กล้วยหอมทอง ผลใหญ่ ขายดี ตลอดทั้งปี:กล้วยหอมทองสระบุรี    
  รู้จัก มะนาวพิจิตร1 (มะนาวแป้นพิจิตร1) สายพันธุ์แท้-กรมวิชาการเกษตร    
  เทคนิค การปอกมะพร้าวน้ำหอม กินได้ทั้งลูก ขายได้ลูกละ 40 บาท    
  รายงานพิเศษ: กรมการข้าวเปิดโมเดลจัดการพื้นที่ในภาวะน้ำแล้งปลูก'เผือกเงินแสน'ทดแทนพื้นที่ปลูกข้าว...(6 พ.ย. 58)    
  เตือนวางแผนผลิตเมล็ดพันธุ์ เกษตรฯชี้งดทำนาปรังส่งผลความต้องการลด...(9 พ.ย. 58)    
  รายงานพิเศษ : สศก.รุกกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร ชู3นโยบายหลัก เพื่อความมั่นคงตลอดห่วงโซ่...(3 พ.ย. 58)    
  ข้าวโพดลูกผสมนครสวรรค์ 3 เกษตรกรชอบ...เอกชนชัง...(9 ต.ค.58)    
  มธ.+วช.อบรมชาวสวน เร่งทำมะพร้าวลูกดก...(8 ก.ย.58)    
  โปรโตซัวขี้งูเหลือม เหยื่อกำจัดหนูชั้นเยี่ยม...(9 ก.ย. 58)    
  กัญญา รอตเสียงล้ำ นักปรับปรุงพันธุ์พืช 2558...(7 ก.ย. 58)    
  การปลูก “มะระขี้นกยักษ์” โอกินาวา ผักพื้นบ้านประวัติยาวนาน กินแล้วอายุยืน...(27 ต.ค.58)    
       
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง