เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
     
 
       
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  ขอเชิญผู้สนใจเยิ่ยมชมนิทรรศการอาเซียน และเล่นเกมตอบคำถามลุ้นรางวัลมากมาย อาทิ หมวก กล่องดินสอ พัดอาเซียน และกระเป๋า...    
  เปิดอบรม 2558 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  แจกฟรี! ต้นมัลเบอรี่ กรมหม่อนไหม เกษตรกลางบางเขน เพื่อปลูกถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวข้าวโพดหวานพันธุ์ใหม่ "พันธุ์ชัยนาท 86-1"    
  กรมวิชาการเกษตรเปิดตัวทุเรียนพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ "ทุเรียนลูกผสมจันทบุรี 4,5,6"    
  เชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ"ข้าวของพ่อ" วันที่ 24 พ.ย. 57 -30 มกราคม 58 และร่วมเรียนรู้วิธีการทำน้ำข้าวกล้องงอก
บำรุงสุขภาพ ณ พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทยธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่(รัชโยธิน)
   
  ท่องโลกเกษตร : ไปปายเลย 'โครงการหลวงวัดจันทร์' ดงพืชเมืองหนาวในอ้อมโอบป่าสน โดย...ดลมนัส กาเจ    
  เกษตรกรคนเก่ง : 'สุทัศน์ รอดคลองตัน' ปราชญ์เกษตร...บ้านแพ้ว โดย...ธานี กุลแพทย์ ...(17 ธ.ค.57)    
  เกษตรร่วม 8 องค์กร เปิดเวทีข้าวไทย’57 ถกปฏิรูปยุทธศาสตร์    
  สกย.รื้อระเบียบสงเคราะห์ยาง ลดจำนวนต้นต่อไร่-เปิดทางปลูกควบคู่พืชชนิดอื่น    
  เร่งคลอดยุทธศาสตร์รับ‘เออีซี’ วางมาตรการรุก-รับครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกด้าน    
  รายงานพิเศษ : เกษตรกรเมืองจันทร์ตื่นตัวเพิ่มประสิทธิภาพพริกไทย...(11 ธ.ค.57)    
  ปัญหาเกษตรที่นี่มีคำตอบ : การปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ...(11 ธ.ค.57)    
  เปิด‘มหกรรมจักรกลเกษตรไทย’ โชว์เทคโนโลยีเพาะปลูกครบวงจร    
             
 
                   
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
         
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง