เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  เปิดอบรม 2558 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  อบรมฟรี!...10 หลักสูตรด้านการเกษตร กทม. 2558 สำนักพัฒนาสังคม กลุ่มงานส่งเสริมเกษตรกรรมกองส่งเสริมอาชีพ
ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ การปลูกกล้วยไม้
การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วย การขยายพันธุ์พืช การปลูกมะนาวในภาชนะ การปลูกผักปลอดสารพิษ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกหน้าวัว และ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ...โทร.02-247-9499
   
  อบรมหลักสูตร"ความสำคัญและความยั่งยืนของยางพารา:ผลิตภัณฑ์และงานวิจัยรวมถึงการเตรียมตัวเข้าสู่ AEC"
วันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
   
  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ปราจีนบุรี ( 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 58 )    
  ขอเชิญเที่ยวงานแสดงสินค้าปลาสวยงามระดับนานาชาติ (TIOFE 2015) วันที่ 2-5 มิ.ย.58    
  รัฐบาลจัดขายผักผลไม้ข้างทำเนียบฯ ต่อด้วยไม้ดอก-ปลาสวยงาม วันที่ 6 - 31 พ.ค. นี้ ต่อด้วยเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ
และปลาสวยงาม วันที่ 5 - 28 มิ.ย. ริมคลองผดุงกรุงเกษม
   
  เทคนิคผลิต 'กล้วยไข่คุณภาพ' มุ่งเกษตรกรไทยขยายส่งออก....(23 เม.ย.58)    
  ชาวนาบ้านหนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก พลิกผืนนาหันปลูกแห้วธรรมชาติสร้างรายได้งามช่วงหน้าแล้ง ....(23 เม.ย.58)    
  เกษตรเร่งโครงการสร้างรายได้ บรรเทาปัญหาภัยแล้งตามเป้า....Doae(21 เม.ย.58)    
  แจงสี่เบี้ย : กรมพัฒนาที่ดินกับภารกิจวันดินโลกสู่ปีดินสากล (2)....(21 เม.ย.58)    
  แจงสี่เบี้ย : กรมพัฒนาที่ดินกับภารกิจวันดินโลกสู่ปีดินสากล (1)....(20 เม.ย.58)    
  3 แบงก์เปิดรับชำระหนี้กองทุน วางระบบใหม่ตัดหนี้อัตโนมัติ-สะดวก-รวดเร็ว....(20 เม.ย.58)    
  เสนอกระชังระบบปิด เลี้ยงปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ....(17 เม.ย.58)    
  ตะวันออกเขตปลอด"ปาก-เท้าเปื่อย" ปศุสัตว์ลุยปั้น7จังหวัด-เร่งทำความเข้าใจผู้ประกอบการ....(17 เม.ย.58)    
  คพ.ประกาศลั่นต้านคอรัปชั่น ไม่ทุจริต-เล่นพวก-เปิดทางสังคมตรวจสอบโปร่งใส....(17 เม.ย.58)    
  แก๊งลอบค้าสัตว์ป่าไม่รามือ "ดาว์พงษ์"ลุยตรวจของกลาง-ยันแนวโน้มสูง....(17 เม.ย.58)    
  สศก.ดีเดย์ 20 เม.ย.ลุยทั่วปท. ประเมินสร้างรายได้สู้แล้ง....(17 เม.ย.58)    
  เลาะรั้วเกษตร : การบ้านของกระทรวงเกษตรฯ....(17 เม.ย.58)    
  ศรีสะเกษแหล่งพันธุ์หอมแดงสะอาด....(16 เม.ย.58)    
  เร่งพัฒนานวัตกรรมสำรวจข้อมูล ดึงเทคโนโลยี "Remote Sensing" ประเมินเนื้อที่ปลูก....(16 เม.ย.58)    
  "บอร์ดไข่"ขออำนาจเบ็ดเสร็จ บริการจัดการไข่ทั้งระบบ-สกัดทุ่มตลาด....(16 เม.ย.58)    
  สศก.คาดผลผลิตทุเรียนเพิ่ม ยันส่งออกยังรุ่ง-ราคาไม่ร่วง....(15 เม.ย.58)    
  เปิดโรดแมปล้างหนี้เกษตรกร แทงสูญ2.6หมื่นราย4.5พันล้านภายในก.ย....(15 เม.ย.58)    
  ไทยจีน ลงนามซื้อขายผลไม้...(14 เม.ย.58)    
  ปัญหาเกษตร : ภัยแล้ง...(14 เม.ย.58)    
  เตรียมรับมือผลผลิตผลไม้ ปี 58...(13 เม.ย.58)    
  สศก.ดันเทคโนโลยี‘Big Data’ พัฒนาระบบข้อมูลเกษตรไทย...(13 เม.ย.58)    
       
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง