เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2559
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
         
       
     
     
     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
 
 
 
       
     
       
 
   
 
  เปิดอบรม 2559 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจาน ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียน
เข้ารับการฝึกอบรมณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9
   
  'กรมประมง'ปิดอ่าวไทยรูปตัว'ก' ครอบคลุม 8 จว.1 มิ.ย.- 31 ก.ค.นี้...    
  พัฒนาข้อมูลเกษตรกร‘Farmer ONE’ เชื่อมระบบทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานเป็นหนึ่งเดียว...(20 มิ.ย.59)    
  เพาะเห็ดขอนขาวขาย ฉีกตลาด เจาะกลุ่มคนภาคตะวันออก สร้างรายได้ดี ผลิตขายไม่ทัน...(20 มิ.ย.59)    
  ต่อยอด“ยโสธรโมเดล"เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ใน 10 จว...(19 มิ.ย.59)    
  เพิ่มพื้นที่สีเขียวสุดสดชื่นให้บ้าน ด้วยสวนขวด-ถาดสุดสร้างสรรค์    
  12 ต้นไม้มีฤทธิ์ต้าน'ยุง'ไล่'แมลง' ปลูกไว้ไร้ตัวป่วนกวนใจไกลโรค    
  แนะนำ'10 ต้นไม้ประดับ'ทนแดด จัดสวนสวยช่วยเพิ่มความร่มรื่น    
  '10ไม้เลื้อย'สำหรับปลูกบังแดด เลี้ยงง่ายโตไวแถมช่วยให้ร่มเงา    
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561- 4292 - 3..    
  อบรมฟรี...การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ทุกวันที่ 9 ของทุกเดือน ณ ฟาร์เห็ดเพชรพิจิตร โทร.089-850-5103
  แจกความสดชื่น! พาชม "สวนผักบ้านคุณตา" เกษตรพึ่งพาตนเองในเมือง สุขุมวิท 62 โทร.02-279-5118, 095-0672728
  การประชุมวิชาการ หม่อนไหมโลก ครั้งที่ 24 (10 - 14 ส.ค.59)
       
 
       
     
               
               
               
 
 
     
   
             
                   
  การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ การถนอมอาหารจากผักและผลไม้ การเพาะเห็ดเบื้องต้น    
                   
             
                   
  คู่มือการผลิตไม้ผลนอกฤดู การปลูกมันฝรั่ง มหัศจรรย์แห่งมังคุดไทย    
                   
             
                   
  ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ไม้ผล ไม้ยืนต้น การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
             
                   
  สมุนไพร เครื่องเทศ การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร การขยายพันธุ์พืช    
                   
             
                   
  ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ สมุนไพรประจำบ้าน ชีวิตที่พอเพียง    
                   
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC