เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
 
AmazingCounters.com
จำนวนผู้เข้าชม
 
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2558
     
 
       
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
 
       
     
       
 
         
 
  เปิดอบรม 2558 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯอาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู น้ำยาล้างจานด้วยสารสกัดชีวภาพ ฯลฯ    
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205    
  อบรมฟรี...การฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตรหลากหลายหลักสูตร สร้างอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ ผู้สนใจลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม
ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสมุทรสาคร(พืชสวน) โทร.02-429 1298-9 ...ด่วน!!!..รับจำนวนจำกัด....
   
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร    
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..    
  เครื่องล้างเมล็ดฟักทอง คืนสุขชาวนาฤดูแล้ง ...( 9 ก.พ.58)    
  ชื่นชมและเลือกซื้อแพรวาราชินีแห่งไหม ได้ในงาน ๙๙ ปี สหกรณ์ไทย    
  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ปราจีนบุรี ( 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 58 )    
  สัมมนาเชิงวิชาการ " พืชพารวย ดาวอินคา น่าปลูก จริงหรือ.??" (14 มี.ค. 58 )    
  'เบิกดิน เบิกฟ้า'ด้วยการปลูกปอเทืองพัฒนาดินเสื่อมในปีดินสากล 5 ธันวาคม 2558    
  เชิญเที่ยวงาน ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง "สวยได้ สวยดี สตรีไทย" อบรมวิชาของแผ่นดิน อาทิ เกษตรปราณีต 1 ตารางเมตร พึ่งตนเอง
โซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า จุลินทรีย์จากปลวก และการผลิตผักปลอดสารพิษ เป็นต้น ...(7-8 มีนาคม 2558)
   
  ‘งาช้างแดง’มะม่วงที่ผลใหญ่และยาว...(3 มี.ค.58)    
  เร่งคลอดยุทธศาสตร์วิจัยเกษตร เพิ่มศักยภาพ 23 สินค้ารองรับตลาดโลก...(3 มี.ค.58)    
  ปัญหาเกษตร : ทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดินเหมืองแร่ร้าง...(3 มี.ค.58)    
  ลงตัว 'มะม่วงน้ำดอกไม้' ผลสำเร็จ 'ธงชัย สุวรรณ'...(2 มี.ค.58)    
  เกษตรฯชูแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี58ตั้ง10หน่วยป้องภัยแล้ง...(2 มี.ค.58)    
  คลอดแผนแก้วิกฤติแล้งปี’58 แจกตำบลละล้านพื้นที่ซ้ำซาก...(2 มี.ค.58)    
  ‘ฝนหลวง’เตรียมแผนเข้มข้น ปฏิบัติการสู้ภัยแล้งช่วยเหลือประชาชน...(2 มี.ค.58)    
  ชมชิม 'ส้มโออินทรีย์-ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม'...(1 มี.ค. 58)    
  ผัก 7 ชนิดที่ปลุกซ้ำได้เรื่อยๆ    
  โปรแกรมพยากรณ์การเคลื่อนย้ายเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...(27 ก.พ.58)    
  ตลาด‘ออร์แกนิก’อาเซียนสดใส แนะเกษตรกรพัฒนาพื้นที่ปลูกเพิ่มมูลค่าผลผลิต...(27 ก.พ.58)    
  ระวังซื้อ “เมล็ดพันธุ์” เก่าเก็บเสื่อมคุณภาพ เปอร์เซ็นต์งอกต่ำ    
  เปิดตัว‘แอพ’ใหม่ เผยแพร่องค์ความรู้ วินิจฉัยโรค-ศัตรูพืช...(26 ก.พ.58)    
  ทำมาหากิน : ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 'ชีวาร์' วิถีภูมิชุมชนคน 'น้ำเกี๋ยน'    
 
       
     
               
               
               
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง