เอกสารของศูนย์ฯผลการดำเนินงานติดต่อสอบถามแผนผังเว็บไซต์
ปลูกพืชแล้วมีปัญหา...ปรึกษาเรา   ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
การปลูกพืช GAP
ราคาสินค้าเกษตร
สถิติการปลูกพืช
องค์ความรู้การเกษตร
เอกสารเผยแพร่การเกษตร
คลังความรู้
 
AmazingCounters.com
 
จำนวนผู้เข้าชม
ปรับปรุง 1 มกราคม พ.ศ. 2560
 
 
 
 
     
 
       
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 
 
 
       
     
       
 
   
 
  เปิดอบรม 2559 - 2560 ฟรี!! โครงการลูกพระดาบสฯ อาทิ การเพาะเห็ดครบวงจร การทำสบู่ แชมพู การผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ  
  ขอเชิญ ฝึกอบรมอาชีพทางการเกษตร (ฟรี).....12 หลักสูตร สนใจติดต่อ โทร. 084-4124646
ณ อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี
 
  โครงการอบรมวิชาชีพสำหรับประชาชน สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. โทร. 02-942-8822 ต่อ 204-205  
  กรมพัฒนาที่ดิน เปิด"โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน" เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร  
  กรมป่าไม้ บริการแจกกล้าไม้ฟรี สำหรับประชาชน ติดต่อสอบถามหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ โทร.02-561-4292-3..  
  มหันตภัยเงียบของชาวนา!!...(20 ก.พ.60)  
  เกษตรกรหันปลูกแตงกวาน้ำหยดขายหน้าแล้ง...(20 ก.พ.60)  
  กรมป่าไม้จับมือจิสด้าร่วมสกัดบุกรุกป่า...(18 ก.พ.60)  
  กรมประมงเสริมความมั่นใจให้ผู้บริโภคใช้ฟอร์มาลีนที่ถูกต้อง...(18 ก.พ.60)  
  เกษตรฯ ปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ผู้ประกอบการ 4.0...(18 ก.พ.60)  
  "ส้มโออินทรีย์" สร้างสุข"อุบล การะเวก”...(18 ก.พ.60)  
       
     
 
                   
 
 
 
การผลิตมะนาวนอกฤดู   คุณว่า!! มะนาวเป็นแคงเกอร์ต้องใช่เคมีเท่านั้นหรือ?    
การเตรียมมะม่วงก่อนออกดอก   การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics    
การวางแผนการปลูกผักแบบผสมผสาน   ข้าวอินทรีย์...ข้าวที่ชาวนาทุ่มเท    
การปลูกผักหลังน้ำลด   ทำนาโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแบบชีววิถีเกษตรธรรมชาติ    
"มะลิ"ไม้ดอกมหัศจรรย์   ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางยวน    
การใช้สารไทโอยูเรียเร่งดอกมะลิ   อากาศร้อน เห็ดไม่ออกดอก    
การปลูกบวบ ฟักทอง มะระ แตงกวา   การเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวของอินโดนีเซีย
:แลเขา...เหลียวมองเรา…ก่อน AEC
   
           
 
 
                   
       
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ     ไม้ผล ไม้ยืนต้น     การทำงานส่งเสริมการเกษตรกับชุมชน    
                   
       
สมุนไพร เครื่องเทศ     การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร     การขยายพันธุ์พืช    
                   
       
ข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์     เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น     ชีวิตที่พอเพียง    
        ขอตามรอยบาทพ่อที่พอเพียง